กระพ้อตัก
ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปน
เครื่องนวดข้าว 7316_รุ่น7ฟุต ติดตั้งบนรถอีแต๋น โฟร์วีล
เครื่องนวดข้าว 7310_รุ่น7ฟุต จ้าวช้างไวไฟ
เครื่องนวดข้าว 4212_4ฟุต 2ล้อ หน้ายาว
เครื่องนวดข้าว 422X_รุ่น 4 ฟุต สิงห์เปลือย-แทร็คเตอร์
เครื่องนวดข้าว 5110_5ฟุตจัมโบ้
เครื่องนวดข้าว 7324_รุ่น 7 ฟุต จ้าวช้างไวไฟ-แทร็คเตอร์
เครื่องนวดข้าว 8324_รุ่น 8 ฟุต จ้าวช้างไวไฟ-แทร็คเตอร์
เครื่องนวดข้าว 831X_รุ่น 8 ฟุต จ้าวช้างไวไฟ
เครื่องนวดข้าว 6316_6ฟุตติดตั้งบนรถอีแต๋นไทยแลนด์
เครื่องนวดข้าว 6310_6ฟุต จ้าวช้างไวไฟ ไม่มีล้อ
เครื่องนวดข้าว 512X_5ฟุตจัมโบ้-แทร็คเตอร์
สายพานดึงฟ่อนข้าว
ท่อข้าวเม็ด10 นิ้ว-พับขึ้นหลังคา
ท่อข้าวเม็ด10 นิ้ว-ตั้ง
ท่อข้าวเม็ด10 นิ้ว-เอียง
ท่อข้าวลีบ 8 นิ้ว
ท่อข้าวลีบ 10 นิ้ว
เครื่องนวดข้าว 4213_ 4 ฟุต 3 ล้อลาก รุ่นสิงห์เปลือย
เครื่องนวดข้าว 5116_5ฟุต จัมโบ้ ติดตั้งบนรถอีแต๋น 110 hp
เครื่องนวดข้าว 632X_รุ่น 6 ฟุต จ้าวช้างไวไฟ-แทร็คเตอร์

 
Sitemap หมวดหมู่